ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, Polska

Polityka prywatności

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest CCPORTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-171), przy ul. Młynarskiej 42/115.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując kontakt mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególna sytuacją . W celu realizacji swoich praw powinna Pani/Pan skontaktować się z nami korzystając z podanego poniżej adresu mailowego lub na adres korespondencyjny Spółki. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi a następnie przechowywane przez okres kilku miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi prawne oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pana/Pani danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dostępnym po adresem e-mail: rodo@ccporter.com